log bac2
log sp

Waarom Epoxylijm en niet conventioneel lijmen?


Moderne epoxylijmen zijn erg sterk, immuun voor vochtindringing en bieden weerstand aan chemicaliën en temperatuurschommelingen.
Dit geldt in hoge mate voor epoxylijmen van SP-High Modulus (er kan een groot verschil zijn in kwaliteit en zeker niet elke epoxylijm is gelijk of specifiek ontwikkeld voor maritieme toepassingen).

  • Een epoxyverlijming behoudt zijn sterkte onder alle van buitenaf komende omstandigheden, dat wil zeggen dat een maritieme, vochtige omgeving de duurzaamheid van de verlijmingen niet aantast. Hierin zijn epoxylijmen superieur aan andere lijmsoorten.
  • Er zit geen oplosmiddelen in de SP-High Modulus lijmen, zodat er praktisch geen krimp plaatsvindt.
  • Wanneer epoxy eenmaal uitgehard is, blijft een inert materiaal over dat niet verglaasd of bros wordt en dus nauwelijks materiaalmoeheid kent.
  • Epoxylijmen zijn bijna transparant, zodat lijmnaden minder zichtbaar zijn ten opzichte van bijv. roodachtige resorcinollijmen.
  • Epoxylijmen hebben weinig druk nodig bij het verlijmen; zowel de resorcinol- als de urea-formaldehydelijmen vereisen een hoge klemdruk van ongeveer 7-14 kg/m2 voor een doeltreffende verlijming. Dit ten dele om het natuurlijke ruwe oppervlak van hout te overbruggen, maar de druk is voornamelijk nodig om het inkrimpen van de lijm zelf op te vangen, dat ontstaat door het vochtverlies als onderdeel van het uithardingsproces.
  • Om een hoge klemdruk te verkrijgen is het bij een traditionele lijmverbinding meestal nodig om ook schroeven te gebruiken (kan bewerkelijker en duurder zijn).
  • Bij epoxylijmen is het niet nodig dat de te lijmen vlakken sluitend op elkaar passen, omdat de lijm spleetvullend kan worden gemaakt en omdat krimp bij het uitharden minimaal is (minder dan 0,5% van het volume).
  • Met SP106 en Handipack kan al bij een temperatuur van 7°C gewerkt worden en uitharden vindt al vanaf 5°C plaats (conventionele lijmen zijn vaak pas bij hogere temperaturen verwerkbaar).
  • Door toevoeging van vulmiddelen kan men van SP-High Modulus epoxylijm een plamuur of voegmiddel maken. Hiermee kunnen slecht passende verbindingen worden overbrugd, naden gevuld of gaten worden gerepareerd. Conventionele lijmen zijn zelden spleetvullend en enkel toepasbaar voor passend lijmwerk.
Pacific college medycyny orientalnej http://kupicpigulki.pl/viagra/ GE healthcare karty kredytowej